top of page

PAPERLOVERS

Paperlovers vytvořily svou první kolekce SIAM. Ta obsahuje diáře, sešity a cestovní foto-deníky. Kolekce se vyznačuje variabilitou jednotlivých komponentů. Díky individuální volbě se každý kus stává osobním artefaktem.

Jak a kdy vznikla myšlenka založit vaši značku?

Před dvěma lety na střeše Lucerny.

Objevovaly se tvořivé tendence již během dětství/dospívání? Ovlivnila vás v tomto směru nějakým způsobem škola?

Na škole jsme se poznaly. Od grafiky nás to táhlo ke knihařině a obalovému designu. Papír se stal stěžejní součástí naší práce.

bottom of page