top of page
< Back

Spoluživot

Osvěta o hostitelské péči

S P O L U Ž I V O T vznikl v roce 2023 na základě osobních zkušeností s hostitelskou péčí a problematikou dětí z dětských domovů.

Projekt má za cíl šířit osvětu o málo známém typu náhradní rodinné péče, tzv. hostitelské péči. Zároveň chce poskytovat příležitosti potenciálním hostitelům a propojovat organizace zabývající se touto tématikou.

Příběhy hostitelů a dětí inspirují a motivují

k dobrovolnictví a změně životního stylu.

08-wemove-bezove-teplaky-bile-tricko-s-potiskem-damske-sportovni-obleceni.jpeg
bottom of page