top of page

KLÁRA CHRUDINOVÁ

Jak a kdy vznikla myšlenka založit Vaši značku? Objevovaly se tvořivé tendence již během dětství/dospívání? Ovlivnila Vás v tomto směru nějakým způsobem škola?

Výtvarná tvorba mi byla blízká již od dětství, čemuž také odpovídalo mé další směřování na uměleckou střední školu, kde jsem studovala malbu. Chtěla jsem se však více přiblížit prostorové tvorbě, stejně jako rukodělné, řemeslné práci, což mě dovedlo na UMPRUM v Praze, do ateliéru K.O.V., kde jsem se věnovala především uměleckému šperku, jako objektu vztahujícímu se k člověku, jeho tělesnosti i niternosti.

Na to jsem po ukončení školy navázala založením vlastní značky, jako stále ještě vznikající  platformy, na níž mohu dále rozvíjet svoji autorskou tvorbu. Vystupuji proto pod vlastním jménem, které je mi zároveň značkou.

 

Jaké byly začátky značky?

Moje značka je poměrně nová, ustaluje se a na začátku snad stále ještě je, otevřena všem podnětům.

 

S jakým materiálem/tématem nejraději pracujete a proč?

V tuto chvíli pracuji především se sklem. Odkazuji se ke tradičnímu zpracování skla ve šperku v podobě vinutých korálí, jež patří mezi nejstarší techniky a jež sama pro sebe znovu objevuji. Se sklem pracuji v čistotě jeho tvarů i barev, v jeho živosti. Důležitá se pro mě v procesu tvorby stává rukodělnost, a tak i jedinečnost každého vyrobeného kusu. Tématy, se kterými zde volně pracuji jsou obyčejnost, každodennost ale také hra, hravost, tvořivost.  

 

Co je pro Vaši značku typické/specifické?

Jaký Váš produkt je pro Vás největší srdcovka?

Mým cílem je udržet originalitu a osobitost každého šperku. Každý korál, jeho tvar, vzniká znovu od začátku, stejně tak kompozice a kombinace barev a tvarů jednotlivých náhrdelníků si zachovává svou jedinečnost. Všechny korále se tak zároveň stávají mou srdcovkou. 

 

Jaká je Vaše motivace a co nyní máte v plánu?

Také vzhledem k tomu, že jsem teď po delší čas pracovala spíše na užitnějších špercích, ráda bych se v blízkém budoucnu souběžně více věnovala volnějšímu, uměleckému šperku, tak jako tomu bylo i dříve.

 

Co se Vám na LeMarketu líbí nejvíc? :)

Na LeMarketu se mi líbí prostředí i každoročně zajímavý výběr vystavujících. O to více mě těší, že se jej letos mohu sama jako vystavující účastnit.

bottom of page