top of page

FLOWERS AND DINOSAURS UNIVERSITY

Flowers & Dinosaurs University každý měsíc rodičům zasílá dětské knížky, které podporují rozvoj kritického myšlení jejich potomků. Nabízíme tři varianty programu rozdělené podle věku dítěte a na jejich tvorbě spolupracovala psycholožka, aby byl pro děti zvládnutelný a zároveň zábavný.

Jak a kdy vznikla myšlenka založit vaši značku?

Myšlenka vznikla před 2 lety z dlouhodobé potřeby přispět k rozvoji kreativity, pozitivity a kritického myšlení u dětí.

Co je pro vaši značku typické/specifické?

Každý měsíc vybíráme nejnovější a nejzajímavější tituly na českém i zahraničním trhu. K zákazníkům se dostanou takové knihy, které nejsou běžně k dostání. Vybíráme taková témata, abychom pokrývali komplexní rozvoj dítěte.

Jaká je vaše motivace a co nyní máte v plánu?

Chceme přispívat ke vzdělávání dětí v raném věku, kdy je rozvoj pro budoucí život člověka nejdůležitější. Naším cílem je podporovat rozvoj kritického myšlení a šířit osvětu v oblasti vzdělávání.

bottom of page