top of page
casa1
casa2
casa

CASA AKBAL

Projekt Casa Akbal byl založen na základě obdivu k ruční práci. Na český trh přináší textilní dekorace vyráběné nezávislými řemeslníky ve Střední Americe, vyráběné tkalcovskými metodami typickými právě pro oblast Mesoameriky. Tradiční, ale navržené tak, aby si získaly své místo v moderních domovech. Všechny kousky v naší nabídce jsou vyrobeny eticky, s respektem k naší planetě a odvedené práci.

Jak a kdy vznikla myšlenka založit Vaši značku?

V roce 2016 jsem byla na stáži v Guatemale v rámci magisterského studia. Působila jsem v místní organizaci poskytující konzultace tamějším drobným podnikatelům, povětšinou z řad původních obyvatel. Tak jsem se seznámila s velmi srdečnými lidmi s obrovskou motivací zlepšovat své životy, ale bohužel z velmi znevýhodněných poměrů, které jim jejich plány ztěžují. Zároveň jsem zblízka poznala místní kulturu a tradice čerpající z tisíce let staré mayské civilizace, včetně nejrůznějších řemeslných postupů. Od té doby jsem věděla, že bych v budoucnu chtěla založit projekt, který by podpořil místní tvůrce tak, aby jejich řemeslo bylo udržitelným a smysluplným zdrojem obživy pro současné i budoucí generace. Myšlenka několik let krystalizovala a v roce 2021 přišel čas zahájit přípravy a v červnu 2022 spustit e-shop :)

Objevovaly se tvořivé tendence již během dětství/dospívání? Ovlivnila Vás v tomto směru nějakým způsobem škola?

Tvořivé ambice se u mě projevovaly hodně brzy a poměrně výrazně, ale bohužel jsem si velmi rychle uvědomila, že nejsem výtvarně nadaná a ani příliš zručná :) Stala jsem se proto spíše "pasivním" obdivovatelem designu, architektury a řemeslných postupů. O to více obdivu chovám k lidem, kteří jsou schopni vlastníma rukama něco vytvořit.) Nicméně k založení mého projektu mě moje vzdělání inspirovalo velmi výrazně. Mám vystudované VŠ ekonomického směru a během magisterského studia jsem absolvovala výše zmiňovanou stáž v Guatemale v rámci rozvojového projektu na mé univerzitě. Zkušenost v Guatemale mě ovlivnila natolik, že jsem se rozhodla ještě vystudovat druhou VŠ se zaměřením na politologii Latinské Ameriky pro lepší pochopení kontextu regionu. Kombinace poznatků z obou studijních směrů mě navedla k myšlence, že spíše než se angažovat v Latinské Americe například v rámci charity, raději založím projekt, který lidem v regionu dá práci a tím pádem i sebevědomí a finanční nezávislost. Tento směr vnímám jako udržitelnější a pro mě osobně smysluplnější.

Jaké byly začátky značky?

Na začátku se nacházím právě teď, více k příběhu založení výše. Casa Akbal je v tuto chvíli velmi malý, osobní projekt, který zaštiťuji sama. Komunikuji s dodavateli a dopravci, zboží vybírám a ladím, objednávám, pokouším se o marketingové aktivity, jsem v kontaktu s potenciálními klienty, objednávky balím a odesílám... Prostě klasické začátky podnikání! Za značkou nicméně stojí svým způsobem i všichni moji dodavatelé - jednotlivá družstva spojující desítky nezávislých řemeslníků v Guatemale a Mexiku.

  

S jakým materiálem/tématem nejraději pracujete a proč?

Nabízíme pouze výrobky ze 100 % přírodních materiálů, v tuto chvíli jde o bavlnu a vlnu, v budoucnu bych ráda zařadila např. i proutěné zboží.

  

Co je pro Vaši značku typické/specifické?

Nabízím pouze výrobky utkané na tradičních tkalcovských stavech, zcela manuálních, bez jakékoliv elektrifikace. Jde o ojedinělé výrobní postupy, kde vše stojí na řemeslníkovi a jeho zručnosti. Každý kousek v nabídce je ručně vyrobené unikát, za kterým jsou celé dny ruční práce konkrétních výrobců.

  

Jaký Váš produkt je pro Vás největší srdcovka?

Těžká otázka :D Ale budou to polštářky "Pompom" utkané na pedálovém tkalcovském stavu v Mexiku. Jsou hravé i jednoduché zároveň a doplní jak minimalistický interiér, tak i eklektické aranžmá plné různých vzorů a barev.

 

Jaká je Vaše motivace a co nyní máte v plánu?

Mojí vizí je přetvořit Casa Akbal v zavedený obchod s eticky vyráběnými dekoracemi do domácnosti. Ráda bych v budoucnu rozšířila sortiment o další druhy domácích dekorací i výrobce z jiných regionů. Vždy ale půjde o primární myšlenku - každý kousek bude vyráběn s respektem a tradičními řemeslnými postupy vycházejícími z tradic oblasti, odkud pochází.

bottom of page