top of page
Phenomena_smoke_version
umbra_2
Soap vase_2

BOMMA

Od svého založení v roce 2012 Bomma vsadila jak na staleté tradice a postupy českého sklářství, tak i na nejmodernější, zcela unikátní technologie. Dokáže se tak dotýkat a často i překračovat hranice výrobních možností. Pomyslné limity přesahuje Bomma i svým designem, jedinečnou kvalitou skla i smyslem pro detail. Naplnění kreativních vizí architektů, designérů a sklářů je jedním z hlavních poslání firmy. Bomma chce poskytovat moderní architektuře nové podněty, jedinečný výraz a emoce. Být vždy o krok vpředu.
Step beyond. 

bottom of page