top of page

Lemarket Vánoce

kurátorovaný trh českých a slovenských značek

V Praze dnes již tradiční tržiště, kde zákazníkům představujeme kurátorsky vybrané lokální značky a umožňujeme jim setkat se přímo s jejich tvůrci. Dáváme prostor k sebeprezentaci “menším” značkám a společně s “většími” značkami jim na jejich cestě pomáháme.

Značky Vánoce 2023

Our Clients

bottom of page